نام و نام خانوادگی: لقمان امینی

سمت: انباردار

 

شرح وظایف:

  • تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها
  • نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری