نام: رویا

نام خانوادگی: صادق زاده

سمت: مسول تجهیزات پزشکی

تحصیلات: لیسانس مهندسی پزشکی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:247


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل